تسمه

تسمه

در حالت کلی، تسمه یک حلقه از ماده ای انعطاف پذیر نظیر چرم، لاستیک، پلیمر و ... است که جهت ارتباط بین دو شفت دوار استفاده شده و در واقع به نحوی پیوند مکانیکی بین دو شفت را به وجود می آورد. شایان ذکر است که تسمه ها یکی از رایج ترین و ارزان ترین روش های انتقال قدرت بین دو شفت هستند.