تسمه تایم پژو 206

دسته ی تسمه تایمینگ

تسمه تایم 134 دنده مناسب پژو 206 و 207 TU5 عمر مفید 70 هزار کیلومتر

مشخصات تست تست1 تست2 تست3 تست4
تست ردیف اول تست 1 تست 2 تست 3 تست 4